Link_Error
Link_Error
Link_Error
BG_ERROR

Resuscytacja

Wysokiej efektywności uciśnięcia klatki piersiowej stanowią istotny element resuscytacji krążeniowo-oddechowej zwiększając szanse na przeżycie oraz zmniejszając deficyty neurologiczne wynikające z nagłego zatrzymania krążenia.

więcejPorównanie skuteczności bezprzyrządowego uciskania klatki piersiowej z monitorami TrueCPR i PocketCPR 


Rozlane uszkodzenie mózgu jest zasadniczym elementem zespołu poresuscytacyjnego, opisywanym u 30–80% chorych z pozaszpitalnym nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK), odpowiadającym za wysoką śmiertelność oraz deficyty poznawcze i neurologiczne prowadzące do niepełnosprawności. Różnorodność i dynamika objawów oraz możliwości rehabilitacji pacjentów po NZK są słabo poznane.

więcejNeuropsychologiczne i neurologiczne konsekwencje pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia z oszacowaniem potrzeb neurorehabilitacynych: prospektywne badanie pilotażowe 


Przegląd i zaktualizowanie dowodów dla złych czynników rokowniczych (zgon, stan wegetatywny lub głębokie uszkodzenie mózgu) u dorosłych po zatrzymaniu krążenia, leczonych lub nie leczonych przy użyciu kontrolowanej hipotermii, mający na celu identyfikację luk w postępowaniu i zasugerowanie niezawodnej strategii rokowniczej.

więcejRokowanie u chorych nieprzytomnych po zatrzymaniu krążenia: stanowisko Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Europejskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii 


Copyright © 2011-2019 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone. VIA Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel. 58 320 94 94,