Link_Error
Link_Error
Link_Error
BG_ERROR

Porównanie skuteczności bezprzyrządowego uciskania klatki piersiowej z monitorami TrueCPR i PocketCPR

28 czerwca 2015

Porównanie skuteczności bezprzyrządowego uciskania klatki piersiowej z monitorami TrueCPR i PocketCPR

Kardiol Pol. 2015 May 19. doi: 10.5603/KP.a2015.0084

Kurowski A, Szarpak Ł, Bogdański Ł, Zaśko P, Czyżewski Ł

Zakład Medycyny Ratunkowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
lukasz.szarpak@gmail.com

Wstęp:

Wysokiej efektywności uciśnięcia klatki piersiowej stanowią istotny element resuscytacji krążeniowo-oddechowej zwiększając szanse na przeżycie oraz zmniejszając deficyty neurologiczne wynikające z nagłego zatrzymania krążenia.

Cel:

Ocena efektywności uciskania klatki piersiowej podczas wykonywania standardowego (bezprzyrządowego) uciskania klatki piersiowej (SPMS) oraz z wykorzystaniem urządzeń do monitorowania skuteczności uciskania klatki piersiowej: TrueCPR oraz aplikacji PocketCPR.

Metody:

167 ratowników medycznych brało udział w badaniu. W sposób randomizowany wykonywali uciśnięcia klatki piersiowej stosując bezprzyrządowe uciskanie klatki piersiowej (SPMS), TrueCPR oraz telefon z aplikacją PocketCPR.

Wyniki:

Wyniki badań poddano analizie statystycznej. Najlepszą efektywność uciskania klatki piersiowej odnotowano przypadku TrueCPR (85,5%), była ona statystycznie istotnie wyższa niż w przypadku SPMS (40,3%; p<0.001) i PocketCPR (28,8%; p<0.001).

Wnioski:

Wstępne wyniki wskazują, że zastosowanie TrueCPR podczas resuscytacji poprawia skuteczność uciskania klatki piersiowej. Zastosowanie aplikacji PocketCPR znacząco zmniejsza efektywność uciśnięć klatki piersiowej w stosunku do bezprzyrządowego uciskania klatki piersiowej. Wymagane są dalsze badania potwierdzające wyniki w praktyce klinicznej.

Copyright © 2011-2019 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone. VIA Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel. 58 320 94 94,