Link_Error
Link_Error
Link_Error
BG_ERROR
News 1
Ogólne

23 czerwca 2020

Każdy z nas widział wstrząs septyczny. Prawie zawsze potrafimy go rozpoznać. Większość z nas próbuje go leczyć. Ale jaki odsetek anestezjologów robi to dobrze?

News 1
Ogólne

23 maja 2020

Znieczulenie do chirurgii w zakresie piersi jest chlebem powszednim każdego anestezjologa. Zasady analgezji multimodalnej zachęcają nas do stosowania technik analgezji regionalnej. Naturalnym wobec tego pytaniem jest, jaką blokadę wybrać.

News 1
Ogólne

14 maja 2020

Hipoksemia jest częstym stanem, który potencjalnie stwarza zagrożenie życia u chorych skierowanych do procedur operacyjnych lub inwazyjnych (np. bronchoskopii). ESA i ESICM utworzyły wytyczne dotyczące użycia nieinwazyjnych technik wspomagania oddechu w tej grupie pacjentów.

News 1
Ogólne

25 marca 2020

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi na temat koronawirusa, przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia.

News 1
Ogólne

25 marca 2020

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Zaleceniami ECDC dotyczącymi zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

News 1
Ogólne

25 marca 2020

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze Stanowiskiem konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla szpitali w sprawie leczenia koronawirusa.

Copyright © 2011-2021 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone. VIA Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel. 58 320 94 94,