Link_Error
Link_Error
Link_Error
BG_ERROR
Znieczulenie regionalne

4 września 2015

Czy blokada receptorów 5-HT3 poprzez dożylne podanie ondansetronu redukuje częstość występowania hipotensji i bradykardii u pacjentek znieczulanych podpajęczynówkowo do cięcia cesarskiego?

Znieczulenie regionalne

4 lipca 2015

Blokady centralne wykonywane do przeprowadzania cięć cesarskich powodują hipotensję, która może nieść poważne następstwa. Naszym celem było określenie, czy hipotensja może być przewidziana na podstawie: parametrów nowoczesnej pulsoksymetrii takich jak wskaźnik perfuzji i wskaźnik zmienności krzywej, częstości akcji serca, stosunku (...)

AIT dzieci

3 lipca 2015

Klonidyna jest zalecana jako alternatywny lek w premedykacji u dzieci. Jednym z niewielu ograniczeń jej stosowania jest możliwość wyzwalania bradykardii, co rodzi pytanie o bezpieczeństwo takiego postępowania. Celem tego badania było zbadanie częstości występowania bradykardii u dzieci poddanych premedykacji klonidyną (...)

Resuscytacja

28 czerwca 2015

Wysokiej efektywności uciśnięcia klatki piersiowej stanowią istotny element resuscytacji krążeniowo-oddechowej zwiększając szanse na przeżycie oraz zmniejszając deficyty neurologiczne wynikające z nagłego zatrzymania krążenia.

Ogólne

4 maja 2015

Informujemy, iż uchwałą z dnia 19 marca 2015 r. Związek Zawodowy Anestezjologów powołał Fundację "Dignitas et Spes".

Znieczulenie ogólne

4 maja 2015

Zator tętnicy płucnej jest główną przyczyną chorobowości I śmiertelności wśród chorych poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym w trybie pilnym, z całkowitą śmiertelnością wahającą się od 6% do aż 85%. Choć leczeniem pierwszego rzutu jest postępowanie niechirurgiczne lub interwencja przezskórna, to u chorych (...)

Copyright © 2011-2019 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone. VIA Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel. 58 320 94 94,