Link_Error
Link_Error
Link_Error
BG_ERROR

Anestezjologia i intensywna terapia dzieci

Klonidyna jest zalecana jako alternatywny lek w premedykacji u dzieci. Jednym z niewielu ograniczeń jej stosowania jest możliwość wyzwalania bradykardii, co rodzi pytanie o bezpieczeństwo takiego postępowania. Celem tego badania było zbadanie częstości występowania bradykardii u dzieci poddanych premedykacji klonidyną doustną lub dożylną, w porównaniu z dziećmi nie otrzymującymi farmakologicznej premedykacji.

więcejCzęstość występowania bradykardii po przyjeździe na salę operacyjną po doustnym lub dożylnym podaniu klonidyny w premedykacji u dzieci 


Znieczulenie krzyżowe jest techniką opartą na wykorzystaniu punktów anatomicznych, przy której ultrasonografia stosowana jest okazyjnie przy nieobecności tych punktów. Użycie powierzchownych punktów anatomicznych jest wciąż popularną metodą z powodu swojej dużej skuteczności. Jednak niepełna ossyfikacja tylnych struktur kręgowych może utrudnić tę procedurę w przypadku znieczulenia krzyżowego u noworodka. Celem tego badania było opisanie anatomicznego powiązania kolca biodrowego tylnego dolnego (PSIS) z rożkami krzyżowymi u małych dzieci przy użyciu ultradźwięków

więcejCzy powinniśmy zrezygnować z techniki opartej na punktach anatomicznych w znieczuleniu krzyżowym noworodków i niemowląt? 


Copyright © 2011-2019 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone. VIA Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel. 58 320 94 94,