Link_Error
Link_Error
Link_Error
BG_ERROR

Ból

Pierwsza praca opisująca zastosowanie ultrasonografii w blokadach nerwów ukazała się w 1994 roku. Kolejne lata przyniosły dynamiczny rozwój technik obrazowania i ich wykorzystania w anestezjologii. W Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie pierwszą blokadę splotu ramiennego pod kontrolą ultrasonografii wykonano w 2009 roku. Od tego czasu metoda ta zajęła stałe miejsce w naszej praktyce klinicznej. Przedstawiamy analizę skuteczności i bezpieczeństwa blokad wykonanych pod kontrolą ultrasonografii oraz z użyciem metod klasycznych w latach 2007-2013.

więcejWpływ wprowadzenia obrazowania ultrasonograficznego na jakość blokad splotu ramiennego wykonanych w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP w Warszawie w latach 2007-2013 


Operacyjne leczenie jest coraz częstszą metodą leczenia otyłości. Zabiegi LRYGB i LSG są wykonywane metodą laparoskopową, ale oba związane są ze średnim uszkodzeniem tkanek przewodu pokarmowego. W związku z tym zachodzi potrzeba odpowiedniego postępowania w uśmierzaniu bólu pooperacyjnego, zwykle wymagającego użycia opioidów. U pacjentów otyłych, ze względu na ryzyko powikłań oddechowych w okresie okołooperacyjnym, powinno się stosować opioidy minimalnie wywołujące sedację, jak np. oksykodon.

więcejZastosowanie oksykodonu w leczeniu bólu pooperacyjnego u pacjentów otyłych: porównanie z morfiną 


W tomie 46, numerze 4 czasopisma Anaesthesiology Intensive Therapy (Anestezjologia Intensywna Terapia) ukazały się najnowsze zalecenia postępowania w bólu pooperacyjnym.

więcejZalecenia postępowania w bólu pooperacyjnym - 2014 


W Polsce żyje ok. 200 000 osób wymagających leczenia z powodu bólów nowotworowych, które mogą pojawić się na każdym etapie choroby. Aktualny stan wiedzy medycznej pozwala złagodzić cierpienia pacjenta przez stosowanie analgetyków opioidowych. Jest to grupa leków, która mimo wysokiej skuteczności budzi kontrowersje zarówno u pacjentów jak i u lekarzy.

więcejPacjent ma prawo oczekiwać leczenia bólu od każdego lekarza 


Paracetamol przyjmowany stale, w dawkach podzielonych jest zalecanym analgetykiem pierwszego rzutu w ostrych bólach odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa; jednak rekomendacja ta nie jest poparta żadnymi wiarygodnymi dowodami. Naszym celem była ocena wpływu paracetamolu przyjmowanego stale lub na żądanie, w porównaniu do placebo, na skrócenie czasu do ustąpienia dolegliwości bólowych u chorych z ostrymi bólami dolnego odcinka kręgosłupa.

więcejSkuteczność paracetamolu w ostrych bólach odcinka lędźwiowo krzyżowego kręgosłupa: podwójnie zaślepione badanie z randomizacją 


Copyright © 2011-2019 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone. VIA Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel. 58 320 94 94,