Link_Error
Link_Error
Link_Error
BG_ERROR

Aktualności

Informujemy, iż uchwałą z dnia 19 marca 2015 r. Związek Zawodowy Anestezjologów powołał Fundację "Dignitas et Spes".

więcejPowołanie fundacji dla anestezjologów 


Minister Zdrowia 153 miejsca rezydenckie dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1 - 31 marca 2015 r.

więcej153 miejsca rezydenckie dla lekarzy, którzy rozpoczną specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii 


Ilość pozyskiwanej krwi i osocza zapewnia Polsce samowystarczalność. Jednak rosnące zapotrzebowanie na krew i jej składniki, przy utrzymującej się od 2010 roku na podobnym poziomie liczbie dawców, stwarza ryzyko niezabezpieczenia wystarczającej ilości krwi dla potrzeb leczenia pacjentów.

więcejNaczelna Izba Kontroli o krwiodawstwie i krwiolecznictwie 


W tomie 46, suplemencie II czasopisma Anestezjologia Intensywna Terapia ukazały się materiały konferencyjne z 4th International Fluid Academy Days, które odbywały się w dniach 27-29 listopada 2014 w Antwerpii

więcejMateriały konferencyjne z 4th International Fluid Academy Days 


Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Terapia daremna w oddziale intensywnej terapii - w świetle praktyki klinicznej, prawa i etyki".

23 stycznia 2015 roku, godz.11.00-16.00.

Audytorium im. Jana Pawła II, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

więcejKonferencja Naukowo-Szkoleniowa "Terapia daremna w oddziale intensywnej terapii - w świetle praktyki klinicznej, prawa i etyki" 


Zgodnie z komunikatem z dnia 31 grudnia 2014 roku "Anaesthesiology Intensive Therapy" znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych. Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie wynosi 9.

więcej "Anaesthesiology Intensive Therapy" znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych 


Podczas walnego zgromadzenia delegatów, 12 września 2014 roku w Wiśle, wybrano nowy Zarząd Główny PTAiIT.

więcejWybrano nowy Zarząd Główny PTAiIT 


Ministerstwo Zdrowia przyznało 2500 miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów w jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym.

więcej2500 miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów w jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym 


Fakty o wirusie Ebola

11 września 2014

Dnia 5 września 2014 roku na stronach internetowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP - PZH) zostały opublikowane fakty dotyczące wirusa Ebola.

więcejFakty o wirusie Ebola 


Copyright © 2011-2019 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone. VIA Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel. 58 320 94 94,