Link_Error
Link_Error
Link_Error
BG_ERROR

Powołanie fundacji dla anestezjologów

4 maja 2015

INFORMUJEMY, IŻ UCHWAŁĄ Z DN. 19 MARCA 2015 R. ZWIĄZEK ZAWODOWY ANESTEZJOLOGÓW POWOŁAŁ FUNDACJĘ „DIGNITAS ET SPES”.

W DNIU 13 KWIETNIA 2015 R. ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROCES REJESTRACJI I FUNDACJA UZYSKAŁA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ Z WPISEM DO KRS 0000552762.

Celem Fundacji „Dignitas et Spes" jest: działalność w zakresie pomocy społecznej, materialnej i finansowej w celu poprawy warunków życia anestezjologów oraz owdowiałych małżonków lekarzy anestezjologów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, także z powodów klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń, działalność w zakresie pomocy materialnej i edukacyjnej dzieciom zmarłych lekarzy anestezjologów, działalność w zakresie pomocy dzieciom lekarzy anestezjologów szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, działalność w zakresie pomocy materialnej oraz wspierania różnorodnych form opieki społecznej dla lekarzy anestezjologów emerytów, rencistów i innych nie wykonujących zawodu, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Związek Zawodowy Anestezjologów wielokrotnie angażował się w działalność mającą na celu pomoc lekarzom anestezjologom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej.

Fundacja „Dignitas et Spes" w naszej ocenie poprawi skuteczność i efektywność działań w tym zakresie, realizować będzie powyższe cele poprzez: udzielanie wsparcia finansowego w formie między innymi: zapomóg bezzwrotnych i zwrotnych, stypendiów, dofinansowania zabiegów medycznych, dofinansowywania kosztów leczenia, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, pobytu w sanatorium lub w domach opieki społecznej, udzielanie pomocy rzeczowej, dofinansowywanie przedsięwzięć edukacyjnych dzieciom zmarłych anestezjologów.

STATUT, SKŁAD ZARZĄDU I RADY FUNDACJI ORAZ BIEŻĄCE INFORMACJE DOSTĘPNE NA STRONIE WWW.ZGZZA.PL

WSZYSCY, KTÓRZY CHCIELIBY POMÓC W REALIZACJI NASZYCH CELÓW STATUTOWYCH MOGĄ TO UCZYNIĆ POPRZEZ WPŁATĘ DAROWIZNY NA KONTO FUNDACJI:

FUNDACJA „DIGNITAS ET SPES”
ul. Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź
NR KONTA: MBANK 47114020040000350275633114
Wpis do KRS nr 0000552762 z dn. 13 kwietnia 2015 r.
NIP 7282801883, Regon 36125048000000

Dane kontaktowe: tel./fax. 42 676 08 43

Copyright © 2011-2019 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone. VIA Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel. 58 320 94 94,