Link_Error
Link_Error
Link_Error
BG_ERROR

Czy powinniśmy zrezygnować z techniki opartej na punktach anatomicznych w znieczuleniu krzyżowym noworodków i niemowląt?

22 kwietnia 2015

Czy powinniśmy zrezygnować z techniki opartej na punktach anatomicznych w znieczuleniu krzyżowym noworodków i niemowląt?

Should we abandon landmark-based technique for caudal anesthesia in neonates and infants?

Mirjalili SA1, Taghavi K, Frawley G, Craw S.

1Department of Anatomy with Radiology, University of Auckland, Auckland, New Zealand.

Paediatr Anaesth. 2015May;25(5):511-6.

Wstęp:

Znieczulenie krzyżowe jest techniką opartą na wykorzystaniu punktów anatomicznych, przy której ultrasonografia stosowana jest okazyjnie przy nieobecności tych punktów. Użycie powierzchownych punktów anatomicznych jest wciąż popularną metodą z powodu swojej dużej skuteczności. Jednak niepełna ossyfikacja tylnych struktur kręgowych może utrudnić tę procedurę w przypadku znieczulenia krzyżowego u noworodka. Celem tego badania było opisanie anatomicznego powiązania kolca biodrowego tylnego dolnego (PSIS) z rożkami krzyżowymi u małych dzieci przy użyciu ultradźwięków.

Metody:

26 zdrowych dzieci (17 płci żeńskiej, średni wiek 13 tygodni) zostało zbadanych prze doświadczonego radiologa w pozycji na brzuchu ze zgiętymi kończynami w stawach biodrowym i kolanowym. PSIS i rożki krzyżowe identyfikowano klinicznie, a następnie przy użyciu ultradźwięków aby ocenić czy ocena ta pokrywa się z oceną kliniczną. Odległość pomiędzy PSIS i odległość pomiędzy szczytem PSIS i szczytem rożków krzyżowych mierzono z użyciem ultradźwięków.

Wyniki:

PSIS zidentyfikowano klinicznie u wszystkich dzieci, ale rożki krzyżowe nie były wyczuwalne u czworga z nich (15%). PSIS i rożki krzyżowe zobrazowano bez kłopotów u wszystkich uczestników badania. Średnia odległość pomiędzy lewym i prawym PSIS wynosiła 3,4 ± 0,5 cm; średnia odległość pomiędzy PSIS, a rożkami krzyżowymi wynosiła 2,5 ± 0,5 cm po prawej i lewej stronie.

Wnioski:

Badanie wykazało, że aktualnie stosowana technika anatomiczna (trójkąta równobocznego) w znieczuleniu krzyżowym dzieci jest niewiarygodna. Co ważne, rozwór krzyżowy jest klinicznie rozpoznawalny tylko wtedy, jeśli można wybadać rożki krzyżowe, w innym przypadku konieczne jest użycie ultrasonografii.

Copyright © 2011-2019 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone. VIA Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel. 58 320 94 94,