Link_Error
Link_Error
Link_Error
BG_ERROR

Całkowite znieczulenie dożylne versus znieczulenie podpajęczynówkowe do zabiegu wymiany stawu biodrowego, kontrolowane badanie z randomizacją.

4 stycznia 2015

Całkowite znieczulenie dożylne versus znieczulenie podpajęczynówkowe do zabiegu wymiany stawu biodrowego, kontrolowane badanie z randomizacją.

Total intravenous general anaesthesia vs. spinal anaesthesia for total hip arthroplasty: a randomised, controlled trial.

Acta Anaesthesiol Scand. 2014 Dec 18. doi: 10.1111/aas.12456.

Harsten A1, Kehlet H, Ljung P, Toksvig-Larsen S.

1 Department of Anesthesiology, Hässleholm Hospital and Lund University, Hässleholm, Sweden.

Wprowadzenie:

Wybór techniki znieczulenia u osób poddawanych wymianie stawu biodrowego jest nadal dyskusyjny. Założeniem tego badania było udowodnienie, że znieczulenie ogólne niesie za sobą więcej korzyści w bezpośrednim okresie po znieczuleniu niż blokada rdzeniowa.

Metody:

Przydzieliliśmy losowo 120 osób do dwóch grup - grupy w której wykonano znieczulenie podpajęczynówkowe z podaż dokanałową bupiwakainy lub grupy, gdzie wykonano znieczulenie ogólne przy użyciu wlewu remifentanylu i propofolu w systemie kontroli stężenia w surowicy (TCI). Długość pobytu w szpitalu, definiowana spełnieniem kryteriów wypisu, była głównym ocenianym parametrem. Innymi parametrami były rzeczywisty czas wypisu chorego, ból, ilość przyjętych przez chorego leków przeciwbólowych, utrata krwi, długości pobytu na oddziale pooperacyjnym, zawroty głowy, pooperacyjne nudności, konieczność cewnikowania pęcherza moczowego oraz satysfakcja chorych.

Wyniki:

Znieczulenie ogólne wiązało się z nieco krótszą długością pobytu w szpitalu (26 vs. 30 h, p = 0,004), rzadszym występowaniem nudności (p = 0,043) i zawrotów głowy (p < 0,001). Chorzy poddani znieczuleniu ogólnemu, zgłaszali większe nasilenie dolegliwości bólowych podczas pierwszych dwóch godzin po zabiegu (p < 0,001), natomiast po 6 godzinach ich dolegliwości były mniej nasilone w porównaniu z grupą poddaną znieczuleniu rdzeniowemu (p < 0,01 i p < 0,05). Chorzy poddani znieczuleniu ogólnemu mieli mniej problemów z hipotensją ortostatyczną w porównaniu z grupą chorych znieczulonych rdzeniowo (p = 0,008). Osoby w grupie znieczulenia rdzeniowego spełniały kryteria wypisu z oddziału pooperacyjnego wcześniej w porównaniu do tych znieczulonych ogólnie (p = 0,004). Chorzy poddani całkowitemu znieczuleniu dożylnemu rzadziej prosili o zmianę sposobu znieczulenia do kolejnej operacji niż chory poddani znieczuleniu rdzeniowemu (5 osób w porównaniu z 13, P = 0,022).

Wniosek:

Znieczulenie ogólne charakteryzowało się większą ilością korzyści po zabiegu niż znieczulenie rdzeniowe.

Copyright © 2011-2019 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone. VIA Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel. 58 320 94 94,