Link_Error
Link_Error
Link_Error
BG_ERROR

Znieczulenie do cięcia cesarskiego u pacjentek z choroba neurologiczną – 10 lat doświadczeń

14 stycznia 2015

Znieczulenie do cięcia cesarskiego u pacjentek z choroba neurologiczną – 10 lat doświadczeń

Anesthesia for cesarean section in patients with preexisting neurologic

diseases –10 years of practice

Ginekol Pol. 2014 Apr;85(4):294-9.

Kowalczyk R1, Nowacka E1, Krzemień-Wiczyńska S1, Pietrzak B2, Mazanowska N2, Łazowski T1, Wielgoś M2.

1 I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM

2 I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM

Cel pracy:

Znieczulenie regionalne jest „złotym standardem” do zabiegu cięcia cesarskiego. Jest ono jednak często przeciwskazane u pacjentek z towarzyszącym schorzeniem neurologicznym. Celem pracy była analiza zagadnień związanych z wyborem metody znieczulenia do cięcia cesarskiego u pacjentek ze schorzeniami takimi jak choroby kręgosłupa, padaczka, stwardnienie rozsiane itp.

Materiał i metody:

Przedstawiono przypadki 85 rodzących z udokumentowaną chorobą neurologiczną, znieczulonych do cięcia cesarskiego w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM w ciągu 10 lat. Przypadki te porównano z dostępnym piśmiennictwem medycznym.

Wyniki:

U znieczulanych do cięcia cesarskiego pacjentek z powodzeniem stosowano zarówno znieczulenie regionalne jak i ogólne. Decyzja o rodzaju znieczulenia podejmowana była indywidualnie, w zależności od stanu neurologicznego pacjentki.

Wnioski:

Dotychczas nie opracowano wytycznych dotyczących wyboru rodzaju znieczulenia pacjentów ze schorzeniem neurologicznym. Wybór najbezpieczniejszej metody znieczulenia podejmowany jest indywidualnie i zależy od wielu dodatkowych czynników.

Copyright © 2011-2019 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone. VIA Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel. 58 320 94 94,