Link_Error
Link_Error
Link_Error
BG_ERROR

Wartość predykcyjna nieinwazyjnych parametrów hemodynamicznych w przewidywaniu hipotensji podczas cięcia cesarskiego: prospektywne badanie obserwacyjne.

4 lipca 2015

Wartość predykcyjna nieinwazyjnych parametrów hemodynamicznych w przewidywaniu hipotensji podczas cięcia cesarskiego: prospektywne badanie obserwacyjne.

The predictive ability of non-invasive haemodynamic parameters for hypotension during caesarean section: a prospective observational study.

Anaesthesia. 2015 May;70(5):555-62. doi: 10.1111/anae.12992.

Yokose M, Mihara T, Sugawara Y, Goto T.

Department of Anaesthesiology and Critical Care Medicine, Yokohama City University School of Medicine, Yokohama, Japan.

Blokady centralne wykonywane do przeprowadzania cięć cesarskich powodują hipotensję, która może nieść poważne następstwa. Naszym celem było określenie, czy hipotensja może być przewidziana na podstawie: parametrów nowoczesnej pulsoksymetrii takich jak wskaźnik perfuzji i wskaźnik zmienności krzywej, częstości akcji serca, stosunku niskoczęstotliwościowych do wysokoczęstotliwościowych komponentów zmienności częstości akcji serca i entropii zmienności częstości akcji serca, mierzonych przed wykonaniem znieczulenia.

Wartość predykcyjna tych parametrów w wykrywaniu hipotensji była oceniona przy użyciu regresji logistycznej i analizy szarej strefy u 81 rodzących. Regresja logistyczna wskazała, że częstość akcji serca jest jedynym niezależnym wskaźnikiem służącym do przewidzenia hipotensji (iloraz szans, OR - 1,06; 95% CI: 1,01 – 1,13; p = 0,032). Szara strefa dla częstości akcji serca mieściła się w zakresie między 71-89 uderzeń na minutę i 60,5% rodzących znalazło się w szarej strefie.

Wniosek:

Częstość akcji serca przed znieczuleniem, ale nie pozostałe parametry uzyskane z pulsoksymetrii czy analizy zmienności akcji serca, może być wskaźnikiem prognostycznym hipotensji wywołanej blokadami centralnymi.

Copyright © 2011-2019 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone. VIA Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel. 58 320 94 94,